Nákupní košík neobsahuje žádné zbožíadministrace | mapa webu
Úvod | Obchodní podmínky | Reklamační řád | Kontakty

Vyhledávaní zboží

Tip: zadejte název výrobce, kód produktu nebo klíčové slovo...

Oblíbené zboží

Říkej a předváděj BATOLATA
Klikněte pro zvětšení
Základní informace:
Říkanky s obrázky pro nejmenší jsou výbornou příležitostí komunikace rodiče s dítětem. Vedle 12-ti veršovánek najdete i nápovědu, jak s dítětem napodobovat a předvádět činnosti pomocí mimiky a gest.LR-Prodej.cz
Klikněte pro přechod na Facebook
Navštivte naši skupinu.
Máme více než 5000 členů

Reklamační řád, práva z vadného plnění

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a prosíme, pokud je to možné, o zjištěném poškození informovat prodejce).

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. Výrobek byl poškozen působením živlů.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v
dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

7. Na opotřebení vzniklé běžným používáním.

Postup při reklamaci :

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí.

Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží. Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu! Doporučujeme, zásilku pojistit. Reklamace uplatňujte na adrese: Starohorská 1147/39, 664 12 Oslavany

§ 616 Shoda s kupní smlouvou:

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Výměna zboží

Pokud Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje, do 14 dnů od převzetí můžete poslat zpět.

Chcete-li zboží vyměnit za jiné, přiložte prosím kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně chcete zboží vyměnit - přesný název, barva, velikost, počet kusů.

Zboží Vám co nejdříve vyměníme a zašleme. V případě výměny z důvodu vady, poštovné při výměně k Vám hradíme my. V případě, že si místo daného zboží vyberete jiné, popř. důvod vrácení byl subjektivní, (např. hračka vypadala na obrázku větší/ menší, atd) účtujeme při výměně poštovné 80 Kč, v případě doplatku na dobírku i doběrečné.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

  1. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky
  2. schopné dalšího prodeje
  3. zásilka musí obsahovat originál nebo kopii dokladu o koupi a doprovodný dopis s požadavkem na výměnu zboží
  4. zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat).

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle zák. 89/2012 Sb. (obč. zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se vrací, avšak pouze ve výši naší nejlevnější nabízené dopravy. Náklady na zaslání zboží, vynaložené zákazníkem při zaslání zboží zpět do e-shopu, neproplácíme.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

  • odešlete dopis (na adresu Klára Vančurová, Starohorská 1147/39, 664 12 Oslavany) nebo na email (info@nezloba.cz) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
  • zboží nechte doručit na adresu obchodu
  • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, odešlete nejlépe v původním obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
  • Vrátit lze zboží pouze nepoužité a nejlépe v originálním obalu (originální obal není podmínkou). V případě, že bylo již zboží použito, vyhrazujeme si právo ponížení částky o 50% a to z toho důvodu, že zboží již nelze prodat jako nové. Nelze rovněž použité zboží vyměnit za nové. Právo odstoupit od smlouvy neplatí v případě, kdy bylo zboží už částečně spotřebováno nebo použito. Od smlouvy lze odstoupit jen v případě, že si uzavření kupní smlouvy kupující rozmyslí předtím, než začne zboží používat.  Rádi bychom Vás upozornili, že zboží, které je možné vrátit v zákonné 14ti denní lhůtě, je možné vyzkoušet, nikoliv jej však užívat a poté je vracet jen jako odzkoušené. Lhůta 14 dní slouží k vyzkoušení zboží, avšak nemělo by se jednat o opotřebení, které bude zřejmé. Pokud se jedná o vyndání z obalu, nevzniká žádný problém. Pokud bylo zboží použito, nemá se vracet se známkami užívání. Dále je též potřeba při vracení zboží myslet na to, že zrušením kupní smlouvy musí obě strany vrátit vše do stavu jako před uzavřením smlouvy. V případech, kdy toho zákazník není schopen , musí počítat s tím, že bude dodavateli hradit vynaložené náklady na uvedení zboží do stavu jako před uzavřením smlouvy. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. O tom, zda bude požadována náhrady škody za užití či opotřebení nebo zda bude použité zboží vráceno zpět zákazníkovi rozhodne prodejce individuálně. Zboží vrácené po 14-ti dnech je zpoplatněno min. 30% z kupní ceny, pokud prodávající neurčí jinak, zboží též nemusí přijmout.
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Využijete-li odstoupení od smlouvy, bude Vám zaslána celá částka za zboží včetně nejnižšího poštovného, které je možné při objednání zboží zvolit, nikoliv však poštovné, které bylo vynaloženo Vámi při zaslání zboží zpět. Budete-li trvat na uhrazení zboží poštovní poukázkou na Vaši adresu, pak z celkové částky bude odečten poplatek za poukázku - 35Kč!

V případě, že vracíte zboží nakoupené v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti (nakupujete na své IČ, které je uvedeno na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy tím nevzniká. Obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Adresa pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí zboží:

Klára Vančurová

Starohorská 1147/39

664 12 Oslavany

powered by Internetové prezentace <p>(c) 2015 <a href="http://www.nezloba.cz">nezloba.cz</a></p>

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Rozumím